Archive for 27 november, 2012

FramtidsOdling – ett nytt rådgivningskoncept

november 27, 2012

Nu kanske tiden är mogen. Vi är tre pensionerade  (nästan) rådgivare/specialister/generalister som går ut gemensamt under paraplybegreppet FramtidsOdling. Av de nämnda epiteten kanske generalister är mest relevant.  Eller kanske specialistgeneralister.

Vårt mål är ett ännu bättre framtida jordbruk. Högre skördar, bättre markvård, mer långsiktighet, bättre i fråga om miljö och mångfald.

Det är inte lätt, svenskt jordbruk är bra redan. Och det finns mycket bra rådgivning. Vi ska inte ersätta den, men kan komplettera i vissa fall.  Gärna i samarbete.

Det finns mycket utvecklingskraft hos jordbrukare. Vi är en lättillgänglig resurs som kan fungera som bollplank.

Det här känns mycket spännande. En stor utmaning att ligga på fronten.

Vi jobbar med telefon – mail – internet.  Flexibelt, resurseffektivt, ekonomiskt.  (Men vi är öppna för specialuppdrag).

Den här bloggen började med Framtidsfokus.  Det känns bra att det blev FramtidsOdling.