Archive for 5 december, 2012

Global priskonkurrens och utveckling

december 5, 2012

En fråga:

Tror du att global priskonkurrens ger en utveckling som ger acceptabel miljö och uthållighet?

Om svaret är nej eller kanske inte – vad är då den slutsats man bör dra?

Annonser