Archive for april, 2013

Sjunkande skördar?

april 13, 2013

Nej, kanske inte. 2012 var det rekordskördar i flera delar av Sverige. 12-13 ton i försök. Över 10 för många fält i praktiken. Så varför klaga?

Det finns ett skäl. Statistiken visar siffror på 6-7 ton och det har inte ökat den senaste 10-årsperioden. Det borde det ha gjort för växtförädling mm har gjort framsteg. Så nu har vi ett projekt att utreda den frågan, skött av Odling i Balans.

Lantbruksakademien hade en sammankomst i veckan med temat Sjunkande skördar. Många visa ord sades, bl a att man skulle se inte bara till grödan utan till växtföljd och hela odlingssystemet. Vidare att det är viktigt med rätt timing och att i många fall stora gårdar har försummat den biten. Vidare borde man se odlingen lite mer långsiktigt.

Det finns en annan diskussion. Höstvete är den mest högavkastande spannmålen. Att växla om med vårsäd ger sämre ekonomi. Det kan vara ekonomiskt att betala ensidighetens pris.

Man kan fråga sig varför höga skördar är viktigt. Ser vi företagsekonomiskt så har man lagt ner de stora kostnaderna när man bestämt sig för att så och skörda. Och de betyder det mycket om man får 7 eller 9 ton. Ser vi mera stort och allmänt ser vi minst 3 skäl.

Livsmedelsbehovet ökar i världen. Mark är en knapp resurs. Det är viktigt med ökad produktion på den mark vi odlar.

Det är viktigt för konkurrenskraften hos svenskt jordbruk.

Höga skördar är bra för mark och miljö, under förutsättning att insatserna avpassas rätt.