Archive for 6 maj, 2013

Kretslopp, koldioxid, vete

maj 6, 2013

Läget? Som att stå på en svikt, tveka något men kasta sig ut.

Vad ska jag skriva för att komma igång igen? Det är nästan för mycket.

Kretslopp och slam. Det finns olika kvalitet på kretslopp. Slam är inte särskilt bra. Mediokert för fosfor, dåligt eller skadligt för kväve.  Men än finns inget bättre. Det viktiga är att jobba för bättre lösningar.

Framtidsodling. Fantastiskt att jobba med detta projekt. Vi har fått förtroendet att under Landsbygdsprogrammet informera om och skapa entusiasm för Hållbar Intensifiering. En stimulerande utmaning. I dag har jag kanske skaffat vår första referensgård.

Koldioxiden globalt. Fortsätter stiga. Väderleksrapporten (dmi.dk) visar utvecklingen för mätstationen på Hawaii. Det ser nästan ut som om haltkurvorna böjer uppåt med tiden.

Vete i Sverige. Jämför vi skördestatistik från olika länder ser vi att Sverige ligger lågt till. Men vi har ju ett projekt. Vi ser av försöken att potentialen är god. Vi kan ta mycket höga skördar också i Mellansverige. Det är bara att jobba för att få det i praktiken.

Kan maxrutor vara en väg?  Med det menas att lägga en hög kvävegiva på en liten ruta för att se vad som händer. Om man inte testar får man inte veta kapaciteten. Man kan inte bara titta i backspegeln.

Behöver vi högre skördar då? Ja, det sparar mark, och marken är en knapp resurs globalt. Vi behöver vara rädda om den orörda mark vi har kvar. Och ja, det är miljömässigt bra, förutsatt att man anpassar insatserna. Det går åt mindre resurser och blir mindre miljöpåverkan . Så kan man ju säga att vi behöver vara konkurrenskraftiga.