Archive for 9 juli, 2013

Mål och styrkraft

juli 9, 2013

Det är en paradox, kanske, att ju mer som händer dess mindre skriver man. För fullt, för kaotiskt, för lite tid? Något av allt.

 

Borgeby fältdagar. Tema växtskydd. Mycket om alternativ, om integrerat växtskydd och också om ekonomi. Växtskydd är viktigt ekonomiskt. Och viktigare på marginalen, för konkurrenskraften. än reellt för produktionsvärdet.

 

Det är meningen att den marginella ekonomin ska styra utvecklingen i vår värld. Det är i stort sett lika för de stora politiska riktningarna, det finns faktiskt inga bra alternativ. Man kan i någon mån justera genom regler, bidrag och skatter och här finns en politisk diskussion. Egentligen har utvecklingen inte blivit så tokig, vi har bra produktion och rätt bra miljöutveckling. Det är mycket diskussionen som gör en lite bekymrad. Att gå före med att förbättra djurvälfärd eller ”ekologisk effektivitet” går inte för konkurrenskraftens skull. Det kan bli så att den sämsta svansen blir styrande och det har inte världen råd med.

 

Vi har ambitiösa forskningsprogram för miljöriktig jordbruksproduktion. Men om inte resultaten kan omsättas i praktiken på grund av marginella merkostnader är de till föga nytta.

 

 

Och vilken bot har vi mot detta?

 

 

En ansats är att räkna ekonomi ordentligt. Sätta pris på de fördelar som finns och inte bara se kostnader.

 

Räkna bredare. Jakt, landskap, turism mm kan ges ett värde för fler än man kanske tror.

 

 

Men mycket skulle kunna hända om man inför en direkt ekonomisk drivkraft som främjar integrerad utveckling produktion – miljö. Om man kunde inrätta en ekonomisk nisch där marknaden t ex betalar 5% mer för produkter från gårdar med någon typ av certifierad minimerad kemisk bekämpning. Det skulle innebära ett utvecklingsintresse som kan betyda mycket, Eller om man kunde införa en skatt med återbetalning. Sämre, men inte ogenomförbart.

 

 

På Borgeby visades intressanta resultat om hur olika kornsorter hindrar ogräs att gro. Ett exempel på utvecklingsmöjligheter som grott och som behöver miljö för växtkraft.