Archive for augusti, 2013

Jordbruk och global konkurrenskraft

augusti 20, 2013

Nu har vi en diskussion igen. Landsbygdsprogrammet är för dyrt och gör ingen nytta. ”Jordbruket ska väl kunna stå på egna ben liksom andra näringar.” En fråga är förstås om inte andra näringar får hjälp från samhället men kanske inte lika uppenbart.

I konkurrensen har jordbruket ett problem: det kan inte flytta. Det går att producera billigare i Australien, men världens jordbruk kan inte flytta dit. För textilindustrin var det billigare i Asien och man kunde flytta dit.

Men då får väl Australien producera världens mat.  Men det klarar de inte. Vad de klarar är att pressa ner priser på den rätt lilla del av produktionen som går i världshandel. Självklart blir det då svårt för dem som inte har lika bra produktionsförhållanden. Produktionen behövs men lönsamheten blir dålig.

Självklart är det här en förenkling, men kanske det illustrerar varför jordbruket har problem med en global marknad. Det behövs lite utvecklingshjälp och det är det som diskuteras.

Vidare har vi krav på jordbrukets produktionsmetoder, alltifrån gödslingsregler till djurvälfärd.

Vidare har vi långsiktighet och uthållighet. Det finns flera exempel på hur kortsiktig exploatering lett till problem med mark och miljö eller rentav till katastrofer.

Det finns många skäl tll att värna om jordbruket. Om det skulle försvinna mister vi mer än vad vi tror,

Några siffror för perspektiv. De är hämtade dels ur jordbruksstatistiken dels ur Hushållens utgifter.

Ett 2-personshushåll: årliga utgifter 283000, därav livsmedel 33000. Maten är 13% av hushållens kostnader.

Dessa 33000 skulle för Sveriges befolkning betyda ca 150 miljarder kr.

Produktionsvärdet i svenskt jordbruk är 45 miljarder, mindre än en tredjedel av matkostnaden.

Landsbygdsprogrammets kostnad har varit ca 5 miljarder. Det är klart inte oviktigt att dessa medel används effektivt, till ekonomisk och miljöriktig utveckling. Men behåll perspektivet i diskussionen. Maten är egentligen för billig för att vårt samhälle ska fungera.