Archive for 3 oktober, 2013

Östersjön, fosfor och jordbruket

oktober 3, 2013

Sverige får kritik för att vi inte har tvingande regler för fosforgödsling.  Man menar alltså att inte bara gödslingen utan tvingande regler avgör miljöriktigheten.

Så här är användningen av mineralgödsel-fosfor i kg per hektar i några olika länder.

Sverige 4

Danmark 6

Finland 11

Norge 11

Tyskland 9

Polen 1,5

Sverige har gått på information och frivillighet och ligger lägre i fosforgödsling än alla nämnda utom Polen. Det tycks som om frivillighet är den bästa modellen.

Skärp diskussionen och grunda den på fakta, snälla aktörer.

Källa; egna data grundade på FAOSTAT (2008-2011) och jordbruksareal från Wikipedia)