Archive for 15 oktober, 2013

Kunskaper

oktober 15, 2013

En kunskap är akademisk.. Grundkunskap om detaljer och samband. Den är internationell och växer, kanske. Ibland har man en känsla av att det går runt. Särskilt i dag när det som gjordes för 40 år sedan oftast inte finns tillgängligt. Då är det dött, nästan.

En annan kunskap är överbryggande. Är ekonomivetenskapen det? Kanske delvis men ofta blir man tveksam. Det händer alltför ofta att man hämtar in data och använder dem i ett sammanhang där de egentligen är fel. Men överbryggning behövs, totalbild behövs, kvantifiering behövs. Det kan vara trevligt att veta mycket om detaljer om livet i marken, men först när man vet vilken nytta det gör och hur det påverkas är kunskapen till nytta.

Och så finns den praktiska erfarenheten. Den finns hos tiotusentals jordbrukare. Den binder egentligen samman både det som är akademiskt och överbryggande. Tänk om man kunde ännu mer än nu få den kunskapen aktiv på bredare plan

Bakgrunden till dessa något högtravande reflektioner är högst konkret: diskussioner och workshops med jordbrukare i olika frågor.

Jordbruket är komplest. Det är beroende av samspel med marken och vädret och en hel del annat. Trots det rör det sig. Sett över decennier är framstegen mycket stora.