Archive for 29 oktober, 2013

Vetemästaren

oktober 29, 2013

 

Deltagarna samlades vid odlingsplatsen på Österlen för en fältbesiktning kombinerad med seminarium.  60 st ute i fält. Intressant redan nu att se hur olika sorter utvecklas. Och vad spännande det ska bli på på våren att kolla övervintring och senare att följa hela utvecklingen.

Kanske några frågar sig: vad är det för mening med att maximera skörden. För i tävlingen är det kg skörd som räknas, så får man själv vida ramar att bestämma vilka åtgärder som ska sättas in. Och ja, det känns meningsfullt att renodla skördeaspekten, det kan ge ökade kunskaper och perspektiv. Sedan blir det anpassningar i ekonomins hårda verklighet.

Det sas på seminariet att en betydande del av utvecklingen måste drivas av det praktiska jordbruket. Den akademiska forskningen hinner inte med, Det är många samspelande faktorer inblandade och det kan inte ett begränsat forskningsprojekt hantera.

Samma tanke ligger bakom de Workshops vi (FramtidsOdling) börjat med (stöd av Landsbygdsprogrammet). Praktikerna har en stor kunskap och erfarenhet som borde komma bättre fram i ljuset.