Archive for december, 2013

Nyårsafton

december 31, 2013

Sitta och blogga på nyårsafton! Varför det?

Jo, det är ju lite grand som en krönika, åtminstone för en själv.

Det har varit ett fint år på alla fronter. Vi och våra barnfamiljer i S Åreda och Trondheim mår väl. Och FramtidsOdling kom igång. Ett härligt projekt att jobba med. Det blir fortsatta Workshops om Hållbar Intensifiering under 2014, förhoppningsvis vidareutveckling om rådgivningsverktyg och fortsatt kunskapsuppbyggnad. Mycket händer på kartfronten, nya möjligheter att använda. Vetemästaren – en chansning som är kul och intressant. Pilotrutor för lokal kunskap. System med nollrutor, som kanske kan göra nytta redan samma år om man mäter i maj.

Höstvete mot nya höjder – avslutat för min del, men ett mycket intressant och givande arbete.

Jag trodde detta med slam och kretslopp var avslutat i och med Akademiens rapport, men den senaste veckan kommer frågan igen, nu som remiss på Naturvårdsverkets rapport 6580. Kanske har jag myntat ett nytt ord, kretsloppsromantik. Det är när man tycker det är viktigare att lägga avfall på marken än att det gör nytta. Jag fortsätter att arbeta för att man måste se på helhetsbilden i alla led, inte minst jordbruket. Visst kan vi behöva både romantik och kretslopp, men inte trångsynt kretsloppsromantik.

För 2014 får detta fortsätta. Vidare-

Kanske skriva ny bok. Mat Klimat Miljö är dock fortfarande aktuell och kan laddas ner från www.greengard.se 

Flytta till Småland? Resa till Indien och kanske Florida.