Archive for mars, 2014

Ett saknat ord: Kortsiktighet

mars 26, 2014

Konkurrenskraft är verkligen inne i diskussionen.  Många talar om att öka konkurrenskraften. Men det man talar om är KORTSIKTIG konkurrenskraft. Tar man med det låter det inte lika bra längre. Men verkligheten är sådan.

För den som tar långsiktiga hänsyn tappar i kortsiktig konkurrenskraft.

Nu börjar jag nog bli tjatig, men det kan inte hjälpas.

Nu får jag i stället berätta om en ny bok  jag läst.  Bengt Bodin: När vinden vänder. Om resurser, om vår förbrukning av dem, om den obönhörliga tillväxten som samhället strävar efter. Det ser inte ut att gå ihop, men för våra makthavare är det en icke-fråga. Konstigt nog, för det börjar ”klämma till” ganska snart. Vi kan uppfinna mycket och på det sättet vidga våra gränser. Men landytan, markresursen, är finit. Boken behövs och borde läsas av många.

Malthus har hittills haft fel. Vi har ökat skördar och produktion och fyllt behoven. Till hjälp har vi haft metoder som Malthus inte kunde ana.

Om man dock försöker hitta möjligheter – vad då? En blandning av reella möjligheter och visioner:

Vi kan både öka skördar och konsumera mer rationellt. Mindre animalier, mindre spill.

Nya solceller och jonfilter gör det möjligt att avsalta havsvatten och odla i öknar.

Mat ur vattenväxter och skog,

Vi får jobba på.

 

 

Jordbruk som industri och konkurrenskraft

mars 1, 2014

Apropå Anders Borgs uttalanden.

Förra veckan i Land Lantbruk: Svenskt jordbruk som industri har ingen framtid

Denna veckas Land: Livsmedelsimport är bra, det ökar mångfalden och berikar livet.

Visst ska vi ha handelsutbyte, Men vi ska också ha hållbar produktion och djuromsorg. Problem uppstår när detta inte riktigt går ihop. Den mer exploaterande produktionen är alltid mer konkurrenskraftig om annat är lika. Därför räcker inte priskonkurrens som styrmedel. Huvudproblemet är inte att svenskt jordbruk får problem, det är att priskonkurrens inte styr rätt för vårt globala samhälle. Vi har ett fundamentalt systemfel för för utvecklingen av de ekosystem vi lever på.

WTO bevakar att det inte blir systemfel i handeln. Det finns antidumpningslagar. Systemet kunde användas för att bättre styra mot global hållbarhet.