Archive for 1 mars, 2014

Jordbruk som industri och konkurrenskraft

mars 1, 2014

Apropå Anders Borgs uttalanden.

Förra veckan i Land Lantbruk: Svenskt jordbruk som industri har ingen framtid

Denna veckas Land: Livsmedelsimport är bra, det ökar mångfalden och berikar livet.

Visst ska vi ha handelsutbyte, Men vi ska också ha hållbar produktion och djuromsorg. Problem uppstår när detta inte riktigt går ihop. Den mer exploaterande produktionen är alltid mer konkurrenskraftig om annat är lika. Därför räcker inte priskonkurrens som styrmedel. Huvudproblemet är inte att svenskt jordbruk får problem, det är att priskonkurrens inte styr rätt för vårt globala samhälle. Vi har ett fundamentalt systemfel för för utvecklingen av de ekosystem vi lever på.

WTO bevakar att det inte blir systemfel i handeln. Det finns antidumpningslagar. Systemet kunde användas för att bättre styra mot global hållbarhet.