Archive for april, 2014

Vårglimtar

april 15, 2014

Skåne börjar bli grönt, även om regnet försenat många sådder. Hur ska året bli? Det lönar sig inte att fundera på det. Det enda man kan göra är att följa utvecklingen och agera efter det så länge man kan.

Vetemästaren – bestånden samlar sig och tar sats. Vattenförsörjningen tycks få ett gott utgångsläge inför sommaren. Ny Zeeländaren  Mike Solari blev besviken när han skördade 12 ton (enligt Lantmannen). Och det är klart, har man satsat både bevattning och 400 kg N borde det blivit några ton till. Och vi ska ha i minne att svenska försök inte alltför sällan ger 10-12 ton, utan bevattning.

Höga skördar är bra för det mesta, för marken, för klimatet och inte minst för ekonomin. Åtminstone när vi har facit. Men om vi planerar och gödslar för 12 ton och det bara blir 8? Vi behöver en handlingsplan för sådana fall. Och botemedlet heter fånggröda.

Gjorde en snabb sökning på aktuellt om ”cover crops”.  Det är verkligen inne i USA. De ökar mullhalt, särskilt de för strukturen viktiga lättomsättbara fraktionerna, de ger avbrott i växtodlingen, de skyddar mot erosion mm. En nackdel i torra områden kan dock vara att de förbrukar mer vatten än svartträda, men det är inget vi behöver beakta.

En undersökning av intresse: (USA) vilken ”skada” gör det att plöja en enstaka gång i ett plogfritt system? Man fann att det gjorde ingen mätbar skillnad, varken i markvärden eller vad gäller skörd. En tysk undersökning för några år sedan kom visserligen till motsatt resultat. Det kanske är som vanligt så – det beror på.   Så ska man bara veta vad det är det beror på.

 

 

Det rör sig, möjligheter och hot

april 2, 2014

Från Ny Teknik.

Gurkodling i öknen.

Genom ett kombinerat system med solenergi, smart utnyttjande av enkla lösningar som med havsvatten fuktade perforerade väggar och avsaltning med solenergi har man lyckats skapa ett självförsörjande odlingssystem baserat på sol och havsvatten.

Effektivare växter med kolnanorör:

Växter kan suga upp kolnanorör och bygga in dem i kloroplasterna. Det gör att de  fångar mer solljus.  Fotosyntesen har i preliminära försök ökat med 30 %.

Från Science

Klimathot

IPCC kommer med än allvarligare klimatutsikter. Många åtgärder är på gång men frågan är om vi hinner.

Golfstömmen leder värme till Nordeuropa. Nu har man upptäckt att den stängdes av under förra mellanistiden för 100 000 år sedan. Bara kortare tider på några hundra år, men i alla fall. Då var klimatet några få grader varmare än nu, vilket man tror är orsaken. Det varmare ytvattnet i Arktis snannar kvar i ytan och därmed bromsas hela cirkulationen. Och man säger, ungeför; ”Det kan leda till lokala klimatförändringar”.  Oj då. Det är vi som är lokala.  Nu kanske detta händer oavsett vad vi gör. Men det är i alla fall oansvarigt att bidra till denna utveckling.