Archive for februari, 2015

Den ekologiska drömmen

februari 27, 2015

Några aktuella samtal :

1. En företrädare för ett företag som utvecklar stallgödselprocesser. Slutresultatet blir bl a en i stort sett mineralisk NPK. ”Produkten är KRAV-godkänd, så det är ett guldläge. Man kan tycka det är underligt när utgångsprodukten är flytgödsel från konventionella gårdar, men det är bra för oss. Den ekologiska sektorn skriker efter kväve.”

Detta är ytterligare ett exempel på att dagens KRAV-jordbruk inte står för sig själv. Och gör det antagligen i allt mindre grad.

2. En sidodiskussion vid kaffet. ” Vi har gått igenom skördestatistiken för olika odlingssystem och saken är klar. Ekologisk växtodling ger ungefär halv skörd jämfört konventionellt för de flesta grödor. Men om man försöker diskutera detta viftas det bort som icke intressant. Mycket märkligt.”.  (En prominent företrädare för jordbruksutveckling).

I dagens läge när den mycket sakliga och väldokumenterade boken Den ekologiska drömmen har mötts av sura kommentarer från en del håll,  bl a LRF och Lantbruksakademien (!) är det bäst att inte nämna namn. En märklig och sorglig situation. Man borde välkomna en saklig diskussion. Men icke!! Locket på är bäst, om man inte är odelat positiv till ekotåget. Vad är man rädd för?

Detta uppfordrar faktiskt till ännu mer diskussion. Den är nödvändig annars klarar vi inte framtiden.

Ta detta som en utmaning.