Archive for juni, 2015

Förändringens vind.

juni 15, 2015

En inspiration efter Naomi Kleins bok ”This changes everything”.  Och ”this” det är klimatfrågan. Det ser ju ut som om det s k 2-gradersmålet inte håller utan det kan bli 3-4. Och det är en katastrof som ändrar allt. Men vårt samhälle orkar liksom inte bry sig. Det som betyder något är business. Ska vi klara 2-gradersmålet bör vi inte sätta fart på mer olja, gas och kol. Men det som händer är att energiföretagen gör allt för att utveckla nya fyndigheter. Det är stora problem vi lämnar åt våra barnbarn att lösa eller anpassa sig till.

Och vad gör jag då? Jo, jag försöker få kolet att stanna i jorden, i odlingsjorden och som mull. Alltid något. Vi (företaget FramtidsOdling) ska ha ett seminarium på Borgeby Fältdagar nästa vecka, den 24 juni.