Archive for mars, 2017

Jordbruk och klimat, II

mars 1, 2017

En komplettering.
Minska 7 mill ton till 6,5 eller 8,4 till 0,4 ?

IPCC definition av jordbrukssektorn är mycket snäv, och faktiskt inte gjord för målinriktad utveckling. Nästan alla effektiviseringsmöjligheter kommer utanför jordbrukssektorn: drivmedel, energianvändning, en betydande del av kvävegödslingen, inlagring av kol i mark, bioenergi.
Kvar finns produktionsbundna faktorer som metan från djur, lustgas från åker. Vidare lustgas fr organiska jordar (opåverkbar schablon.). Något kan göras åt gödselhanteringen, dock.
Ska denna snäva sektor minskas behövs produktionsminskningar. Att öka produktion med oförändrad insats är förstås positivt men ger inga plus i beräkningstabellen.
Men såväl Klimatutredningen som regeringens Lantbruksstrategi säger ju att vi bör öka produktionen!
Men visst finns det hopp – bara man vidgar vyerna.
Med den snäva definitionen kan vi kanske minska dagens 7 mill ton GHG till 6,5 år 2040.
Med den vidare definitionen skulle vi kunna minska dagens 8,4 till 0,4.

Mer om detta: www.framtidsodling.se/jbr-klimat.pdf
Lite dokumenation om idisslare: http://www.framtidsodling.se/idisslare.pdf

Jordbruk och klimat

mars 1, 2017

Perspektiv kan vara viktigt i en diskussion. Några siffror.

Växthusgaser, koldioxidekv. millioner ton

Globalt, totalt                  54000                 Sverige 68
Transportsekto                 7600                  Sverige 20
Metan från djur o gödsel 3000                 Sverige   3

Det är ju ett ohållbart resonemang att säga att Sverige är så litet så vi behöver inte göra något. Utvecklingen av den globala köttkonsumtionen är ohållbar.

Men det är inte fel att säga att panikartade åtgärder i Sverige, som köttskatt, är ett löjligt slag i luften, som inte ger något positivt utan bara förstör.
Gräsmark är dubbelt så stort globalt som åkermark, och kan i stort sett bara utnyttjas av idisslare. De kan inte beskattas bort, men vidareutvecklas.
Men vi bör utnyttja vår fina djurproduktion för att vidareutveckla en bra gräsbaserad produktion och samtidigt främja landsbygd och landskap här hemma.

Det vore bättre att sätta fokus på metanutsläpp från fossil energiutvinning. I djurtäta USA (0,28 nöt per invånare mot 0,15 i Sverige) betyder metanutsläpp från produktion av fossil energi 42% av det totala medan djuren står för 30%. Och detta var före Trump.

Men låt oss verka för en global köttskatt. Plus en global skatt på fossil energi.