Posts Tagged ‘Bok’

Böcker, historia och utveckling.

april 4, 2018

De intressantaste berättelserna är ofta de med verklighetsbakgrund. Lite om två olika böcker från olika delar av världen:

M Raban, Bad lands. 2000. Om nybyggare i östra Montana. 1900-talets början
Tomas Löfström, Landet mitt i världen. Om resor i Afghanistan, 1975.

Sådana böcker hittar man i bibliotekens arkiv. Tack och lov för att de finns där. Båda ger en sorts hisnande känsla över historiens och utvecklingens dynamik i samspel med naturen.
sMontana.
Järnvägar västerut har byggts. Nya landområden öppnas. Vidsträckta prärier att stycka upp och använda. Prärien som ett hav. Ett gräs- och buskhav som når ända tlll horisonten. Ruta upp och använd! Registrera dig för en ruta på 320 acres (knappt 100 hektar), bygg en bostad och odla upp! Torrt? Med nya brukningsmetoder ska det gå att få bra grödor med de ca 350 mm som kommer. Säger sakkunskapen. Federala program. Nya städer byggs längs järnvägslinjen. Prärien plöjs upp. Snart kommer traktorer och andra maskiner. Utveckling.
Men så kommer torra år på 1930-talet. Området är i utkanten av The Dust bowl. Skördarna fallerar, alla kämpar, de flesta får dock ge sig efterhand. Lämna sina 320 acres med hus och drömmar, packa det bohag man kan och dra iväg längre västerut till andra möjligheter.

Egentligen: i ett landskap som inte tillåter träd att växa ska man nog inte tro att vete och majs har en framtid utan bevattning, utom i de mest gynnade områdena.
Nu är det mest stora rancher med djur i området. Prärie. USA har 29 ”kor” per 100 invånare. Sverige har 15. Federala program står inte högt i kurs i Montana. Republikanskt.

Afghanistan.
Ett land med 32 språk och många etniska grupper. I grunden stamsamhälle. 1975 finns en centralregering, president Mohammad Daoud. Men få år senare kom den ryska invasionen och kaos uppstod – och fortsätter.
Löfström gör en omfattande resa, och beskriver med kärlek land, folk och historia. Ett par nedslag:
Kafirerna. Faktiskt i Pakistan längst upp i bergen. En isolerad folkgrupp på några tiotusentals personer. Getter, jordbruk. Fria öppna människor. Tror på egna gudar. (Löfström reste dit på grund av att kafirerna i Afghanistan har med våld tvingats över till islam.) Men frihet och glädje. Dock – kvinnorna jobbar på fälten medan männen dricker te. Och man har slavar, vilket Löfström glider över med lätt hand. En fråga han ställer: hur har samhället klarat att hålla sig stabilt i många hundra år utan överbefolkning, get-explosion och skogsskövling? Till skillnad från t ex Grekland. Kanske för att det var isolerat och det inte fanns någon yttre marknad.
Sydöstra Afghanistan. Ett ökenlandskap. Men ruiner av städer och anläggningar. Kanske en gång Nimrods förlovade land som beskrives i Bibeln. Det ligger mellan de forntida högkulturerna vid Indus respektive Eufrat/Tigris. Varför är det öken nu? Kanske klimatförändringar (troligt) kanske kulturella orsaker. Utvecklingsprojekt. Det finns floder, Helmond och Kash Rud. Under 70-talet utvecklingsprojekt med bl a USA. Dammar och bevattning. De var inte lyckade på sikt, men man fortsätter på lokal nivå.
Floderna mynnar i ”träsksjöar” där de försvinner. Faktiskt är dessa träsksjöar föremål för en artikel i Science 23 febr 2018. ”Bringing an Iranian oasis back from the dead”. Floderna når inte träsken längre. Så de gamla träsksjöbottnarna blåser bort och förstör omgivningen. Och fåglar och djurliv försvinner. Finns en lösning? Ja, man nämner att spara vatten genom droppbevattning. Alltid ett steg på vägen. Detta har alltså hänt de senaste decennierna. Floderna har försvunnit. Vad har blivit bättre? Kanske att fler människor försörjs.

Utveckling är inte lätt. Det är bara det att den behövs. Grannlandet Pakistan har nu 208 miljoner invånare, kring 1975 var det 70. Afghanistan har nu 34 miljoner, 1975 var det 10.

Conservation Agriculture

november 11, 2017

Growing a Revolution, det är titeln på David R Montgomerys senaste bok. Och den har ett viktigt budskap, som presenterades på ett seminarium i regi a v Axfoundation för ett tag sen. Det är mycket markförstöring som pågår på vår planet. Det saknas också känsla för att hela vår civilisation bygger på tillräcklig försörjning med mat, och därmed på jordbruket och markenHur ska vi ta vara på marken? Conservation Agriculture har tre principer:

Ha marken grön (eller täckt med växtrester)
Plöj inte och bearbeta så lite som möjligt
Variera med olika grödor.

Samtidigt betonade Montgomery att det hela får anpassas efter mark och klimat. Faktiskt är det i denna riktning vi i FramtidsOdling har arbetat i de 4 år vi funnits till (www.framtidsodling.se ). Och utvecklingen har också gått i den riktningen för alla tre ovannämnda komponenter. Utvecklingen är positiv för svenskt jordbruk. Till och med marknaden har utvecklats i rätt riktning, men mera betoning på miljö/hållbarhet och kontakt producent-konsument (närodlat).

Det är viktigt att gå vidare. Det finns många fördelar med ”grön mark”, att befordra liv och mångfald i marken. Det är dock inte problemfritt, såväl ogräs som växtsjukdomar kan trassla till det. Men arbete pågår med mellangrödor som konkurrerar bort ogräs (t ex Kansas University), biologiska samspel som minskar växtsjukdomar mm. Det finns mycket att arbeta med och ny teknik kommer starkt.
Minska jordbearbetningen, det pågår. Är plogen en marodör, som ökar erosion och förstör marken? Det sägs så, bl a av Montgomery. Det har varit så på många håll och är väl så fortfarande. Men för våra förhållanden är läget inte solklart. I t ex Mellanvästern är vatten knappt och marktemperaturen kan bli skadligt hög. Under våra förhållanden är vattentillgången säkrare och vi ville gärna öka värmen i marken på försommaren. Och vår odlingssäsong är kort. Vi får hitta system för bearbetning som passar här. ”Dogmatiska sanningar” är svåra att hantera och leder inte framåt.

Variation i odlingen är viktig. Och jordbrukarna vill gärna gå i den riktningen, men vilka möjligheter finns att hitta alternativ som är ekonomiskt gångbara? Här kan mellangrödor som ger grön mark erbjuda alternativ, men där är mycket att arbeta vidare med under våra förhållanden med kort odlingssäsong och väder som ställer till det. I år har skörden starkt försinkats på många håll. Sådant händer.
Det är inspirerande med så många möjligheter att arbeta vidare med, inte minst biologiska samspel i odlingen.

Domedagsklockan, en bok

juni 6, 2017

Boken Domedagsklockan (2013). Stefan Karlsson, Jacob Nordangård, Stefan Radetzki m fl

En bok med kritik av rådande diskussion om särskilt klimatet. Och man är kritisk. Trump skulle gilla den.
Och det är klart: det finns osäkerheter. Men några bakgrundsfakta ifrågasätts inte:

En temperaturökning leder till stora förändringar i vår värld.
Ökad koldioxidhalt ger större uppvärmning, i princip.

Boken kritiserar försiktighetsprincipen – att vi måste begränsa växthusgasutsläpp, och ställer mot detta en annan fråga: ska vi riskera ökad fattigdom och hunger i världen.
Detta ser jag som en nyckelpassus, som avslöjar en stor förenkling i tänkandet. Man ser inte kombinationen begränsning av utsläpp och ny fördelaktig teknikutveckling som solenergi, transportutveckling, odlingsmetoder mm.

I det stora sammanhanget betonar man mänsklighetens förmåga att utveckla och hitta nya vägar. Vi kan förändra utan att försaka, när man har en drivkraft. Det är möjligt att klimatdiskussionen behövs som drivkraft.

Biobränslen kritiseras för att de upptar jordbruksmark. Och jag tror faktiskt att etanolspannmål och , dieselraps är fel väg att gå. Men biprodukter som halm och ”bonusproduktion” av mellangrödor är en helt annan sak. Det kräver ingen markresurs utan kan i rätt system förstärka odlingsmark och miljö.

”Människan ändrar beteende när hon ser det behövs”, ungefär så sägs det i boken. Men när det gäller processer som är så långsamma att det inte märks i dagliga livet är den filosofin otillräcklig. Då behöver man tala om den risk som finns. Och det är ju det man gör, tack och lov. Och hittills har ingen tagit skada av det.

Det finns en bonus i att spara kol och olja i marken – de kan behövas för att avvärja nästa istid.

Boken ” Omställningen ” av Jens Ergon, ger hopp

maj 12, 2017

.

En bok som överraskar. Det handlar om klimatet. En initierad genomgång av klimatforskning och klimatpolitik de senaste åren. Fiaskot i Köpenhamn, den bedrövliga utvecklingen därefter och den stora pessimismen. Men – Parisöverenskommelsen blev en positiv politisk vändpunkt. Men framför allt – del 2 i boken heter Hopp. Där beskrivs den fantastiska utvecklingen för förnyelsebara energikällor. De växer med sådan kraft att fossilkällorna håller på att köras över.
Intressant och riktigt spännande.

Utveckling, några olika aspekter från aktuella böcker

augusti 16, 2015

The big Ratchet (How humanity thrives in the face of natural crisis). För fattare Ruth de Fries, professor of sustainable development, Columbia University.

Ratchet (låt oss översätta med framsteg) – Hatchet (bakslag) – Pivot (omställning), detta tretal karakteriserar mänsklighetens utveckling.

Jordbruk – befolkningsökning, städer, kultur – försörjningsproblem och tillbakagång.

Växtföljder med baljväxter- ytterligare befolkningsökning – nya försörjningsproblem.

Mineralgödsel – bättre tryggad försörjning – miljöproblem

Bättre teknik och kunskap – mer harmoniskt jordbruk – nya utmaningar om miljö och försörjning.

Boken behandlar livets utveckling på jorden och innehåller mycket sammanfattande kunskap. Tonen är optimistisk. Vi har alltid hittat utvägar när kriser uppstått.

Förresten har De Fries i en aktuell artikel i Science riktat uppmärksamhet på ett nytt problem: Mineralämnen i kosten. En del nya sorter har lägre halt av järn och zink än gamla. Kosten riskerar bli mineralfattigare. En ny faktor för växtförädlare att ta hänsyn till.

 

Omställningens tid. Björn Forsberg.

En bok med helt annan ton. Vi har passerat Peak Oil, allting kommer att gå nedåt men vi vägrar att anpassa oss. Faktiskt behandlas flera problem som jag också har diskuterat: kortsiktigheten i samhället och ekonomin, en evig tillväxt fungerar inte, men ändå blir boken jobbig. Det finns så många positiva ansatser som kunde tas upp, men författaren hamnar i små udda saker som permakultur, biokol, stadsodling. Visst kan detta vara av betydelse som komplement och kanske yttersta räddningsplankor om samhället kollapsar men innan dess finns mycket att göra.

Min egen bok: Mat – klimat – miljö från 2010.  Det finns som PDF .Är fortfarande aktuell,

Ett saknat ord: Kortsiktighet

mars 26, 2014

Konkurrenskraft är verkligen inne i diskussionen.  Många talar om att öka konkurrenskraften. Men det man talar om är KORTSIKTIG konkurrenskraft. Tar man med det låter det inte lika bra längre. Men verkligheten är sådan.

För den som tar långsiktiga hänsyn tappar i kortsiktig konkurrenskraft.

Nu börjar jag nog bli tjatig, men det kan inte hjälpas.

Nu får jag i stället berätta om en ny bok  jag läst.  Bengt Bodin: När vinden vänder. Om resurser, om vår förbrukning av dem, om den obönhörliga tillväxten som samhället strävar efter. Det ser inte ut att gå ihop, men för våra makthavare är det en icke-fråga. Konstigt nog, för det börjar ”klämma till” ganska snart. Vi kan uppfinna mycket och på det sättet vidga våra gränser. Men landytan, markresursen, är finit. Boken behövs och borde läsas av många.

Malthus har hittills haft fel. Vi har ökat skördar och produktion och fyllt behoven. Till hjälp har vi haft metoder som Malthus inte kunde ana.

Om man dock försöker hitta möjligheter – vad då? En blandning av reella möjligheter och visioner:

Vi kan både öka skördar och konsumera mer rationellt. Mindre animalier, mindre spill.

Nya solceller och jonfilter gör det möjligt att avsalta havsvatten och odla i öknar.

Mat ur vattenväxter och skog,

Vi får jobba på.

 

 

Jordbruk, försörjning och miljö alltmer i den dagsaktuella diskussionen

december 2, 2010

Hoppsan. Det var ju nästan titeln på min bok: Mat-klimat-miljö (jag har väl svårt att övertyga om att detta inte var planerat men faktiskt var det inte det).

Sydsvenskan har i dag ett reportage om problemen att försörja 2 miljarder till när klimatet av allt att döma minskar produktionen. Vi måste satsa på jordbruksforskning!

Science 12 nov har ett Policy Forum om Earth System Science for Global Sustainability: Grand Challenges.

Water Front lyfter som alltid fram det stora problemet: Hur ska vattnet räcka till våra behov.

Men jordbruket sysslar mycket mer med ett annat uthållighetsproblem: det ekonomiska. Och det är man tvungen till. Går det egentligen ihop med vad man borde göra, globalt sett? Egentligen inte.

Och då kommer jag tillbaks till min bok på det sätt jag tänkte göra. Det finns mycket att tänka på i den här frågan. Där finns åtminstone några infallsvinklar. Det finns också sammanfattningar som kan vara av värde.  Så här långt har det jag skrivit bara fått större aktualitet sedan jag började arbeta med den för ett drygt år sedan. Så köp gärna boken. Det finns några kvar. Så får vi se om det kan bli en ny upplaga.

Se gärna detta som ett julklappstips också.

www.greengard.se  så kommer du vidare.

En glad dag.

november 26, 2010

För det är det när ens bok omnämns positivt i en betydande tidskrift, i detta fall Lantmannen.

Det är nu över ett år sedan boken började ta form. Och jag måste säga att det är inget jag känner jag skulle vilja ta tillbaka. I stället fortsätter utvecklingen i den riktning jag diskuterar. Antibiotika, som nämndes i förra inlägget. Kostnaden för svensk djuromsorg debatteras. Har vi råd med den.  Odling av lök och bruna bönor kanske får upphöra för våra myndigheter lägger hårdare restriktioner på bekämpningsmedel än som finns i  nära konkurrentländer. Spannmålsodlarna vill ha friare användning av stråförkortningsmedel av konkurrensskäl.

Nog är det väl sorgligt för vårt globala samhälle om vi skulle öka risker och stress på omgivningen utan att det egentligen finns några betydande plusposter för mänsklighetens välfärd.

Vad finns att göra? Jag är övertygad om att marknadsekonomin finns som grund .

Internationella avtal och standards.

Nationella regler eller system. De kan möjligen göras självgående inom näringen, men annars får staten kompensera den förlust av konkurrenskraft som uppstår.

Fullt utnyttjande av de plusposter som finns. Svenskt jordbruk är bra miljömässigt, men det kan bli bättre utan uppoffring av konkurrenskraft. Det finns win-win lägen att utnyttja mycket bättre än i dag.

Slutligen: intresse och medvetenhet. Från lantbrukarens sida men inte minst från den samlade rådgivningen.

Vi ska väl inte i vår värld åstadkomma onödiga problem eller tillkortkommanden på grund av att vi inte utnyttjar den kunskap som finns.

Sedan – apropå En glad dag. Fullt av intressanta frågor att ta tag i, från optimal fosforgödsling till slam i samhälle och jordbruk. Att syntetisera kunskap är glädje.

Digerdöden, global försörjning, resistenta bakterier.

november 23, 2010

Hur hänger det ihop?  Bara genom det att det är frågor jag stött på under dagen.

Digerdöden, speglad genom Dick Harryssons bok Stora Döden.  En våg sveper genom den kända världen. Rör sig ungefär någon km om dagen på land. Dödar kring hälften av befolkningen, med stora variationer.  Inget botemedel, ingenstans att fly som är säkert. Detta är kring 1350. Sen kommer det eftersläntrare till denna katastrof med 10-15 års mellanrum. Mänskligheten klarar mycket.

David Attenborough i Vetenskapens värld. Om vår tid. 7 miljarder blir minst 9. Resurser, miljö, försörjning, vatten? Det känns bra att ha skrivit min Möjlighetsbok.

Och bakterierna? Man hittar antibiotikaresistenta bakterier i kött (mest importerat)  i ökande grad. En faktor i sammanhanget är ju vidspridd användning av antibiotika, också i djurproduktionen.  Ja men det lönar ju sig? Det gör nog inte det på sikt och som helhet. Men hur få in den dimensionen i vår globala organisation?  I Sverige har vi i stort sett klarat av den frågan genom at starkt begränsa användningen av antibiotika i djurproduktionen. Men frågan är om det är ekonomiskt konkurrenskraftigt i längden.

Det är tur man gillar kött som är well-done.

Framtidsfokus

november 8, 2010

Kanske tid att återuppliva tanken vid bloggens start: att uppmuntra till större större helhetsbild och långsiktighet i jordbruksdriften.  Citat ur min bok Mat-Klimat-Miljö:

Det är mycket stor betoning i lantbruksvärlden på affärsmässighet och att ta tillvara möjligheter. Det är där intresset ligger. Men gömt under detta finns dock också ett intresse för odlingsmarken och landskapet. Det ligger ett stort ansvar på  forskning och rådgivning att ta fram den kunskap som finns om dessa frågor  på ett konkret sätt och diskutera också detta med jordbrukarna. Trots allt arbete är det eftersatt i dag.

Ett ytterligare citat, från slutet av boken:

Hur kan vi då skapa intresse för ”management av biosfären”? Det borde gå för ett första steg: att fullt ut använda det som lönar sig och samtidigt ger miljöfördelar. Det gäller då också att vidga sikten från ett år till 4-5. Vinsten kanske inte är spännande stor men med miljö- och framtidskopplingen intressant nog att arbeta med. Investeringsbidrag och lämpligt utformade åtgärdsbidrag kan hjälpa till.

Jordbrukaren är 10 gånger viktigare som manager av biosfären än som manager av ekonomin. 

För att sedan komma vidare: Låt oss med kunskap och engagemang skapa en attityd, kanske  Framtidsfokus? 

Framtidsfokus – vad skulle det kunna innebära?

1.     En förutsättning är: ingen eller helt obetydlig ekonomisk uppoffring inom en 5-10 årsperiod, därefter ekonomiskt positivt.

2.     Det man satsar är engagemang för dels en något långsiktigare horisont i driften, dels att miljöförbättringar också ses som ett mål i sig.

3.     Det kan innebära en ”investering” i starten, t ex fånggrödor som inte betalar tillbaka inom en 5-årsperiod eller ny teknik för gödsling och bearbetning. Men det finns fånggrödebidrag och investeringsstöd redan nu.

4.     Det bör innebära att man håller bättre koll på skördar, proteinhalter etc. Vidare på mullhalt och mullbalans. Då kan kvävegödsling och odling planeras bättre för de specifika förhållanden som gäller för odlingsplatsen.

5.     Det bör innebära att man försöker maximera fotosyntesen, dvs håller marken beväxt så mycket som möjligt. Det främjar mullhalt, ger bioenergimöjligheter och sparar klimatgaser. Hur mycket det är möjligt får avvägas beroende på jord och odling.

6.     Det bör också innebära extra fokus på växtföljd, markpackning, dieselförbrukning (ecodriving) mm.

7.     Det bör också innebära att man tänker på biologisk mångfald och försöker utnyttja möjligheter till förbättringar.