Posts Tagged ‘diesel’

Spara traktorbränsle – häpnadsväckande resultat.

september 14, 2008

 

I tidskriften Skånska Lantbruk (Hushållningssällskapen) nr 4 2008 finns en artikel av Nils Helmersson: Sparsam traktorkörning – ett sätt att minska kostnader.

Bl a omtalas om kurser i sparsam körning. På förmiddagen kördes en bana med olika moment, bl a plöjning och lastningsarbete. På eftermiddagen kördes samma bana, men nu med uppgiften att utnyttja den information man fått om att köra sparsamt. Citat: ”Resultatet var häpnadsväckande. Vid de olika kurstillfällena har förbrukningen i genomsnitt minskat med 20 resp 44% med det sparsamma körsättet. En av förarna hade så stor bränsleminskning som 48%

Nu tänker ni att det som man vinner i bränsleförbrukning förlorar man i tid! Resultaten visar motsatt bild. Vid ena kurstillfället utfördes samma arbete med hela 26% mindre tid.”

 

Ytterligare en win-win situation. Bättre ekonomi, bättre miljö och samtidigt tidseffektivare.

 

Nu gällde detta precis samma körningsmoment. Det finns ytterligare vinster att hämta i bättre planering som resulterar i mindre körning. Men det krävs att man har fokus på detta.

 

Om svenskt jordbruk sparar 20% diesel gör man lika mycket klimatnytta som halva den svenska vindkraften (år 2007 och räknat på att den ersätter olja)