Posts Tagged ‘Företag’

Framtidsfokus i IKEA

augusti 25, 2008

 Om företag och miljösatsningar.

 

I Ny Teknik 20 aug beskrives IKEAs satsning på miljöutveckling:

Solpaneler

Ljuskällor        

Nya material

Energibesparing

Vattenbesparing

 

En sorts Framtidsfokus.

Jordbrukaren är också en företagare. Men om man nu jämför: IKEA vinner goodwill och prestige och ökar sitt allmänna inflytande, man ökar sina affärsmöjligheter både nu och i framtiden och kan möjligen göra en del besparingar. Jordbrukaren  är inte i samma sits. Det finns vissa vinster att hämta, men de är inte särskilt spännande och annat konkurrerar om uppmärksamheten.

 

Ändå är det samlade jordbruket oerhört mycket betydelsfullare än IKEA.

 

Det är svårare att få Framtidsfokus i det småskaliga jordbruksföretaget (även stora jordbruk är små företag).  Man kan bara jämföra med hur man själv fungerar som privatperson. Jag skulle kunna spara både miljö och pengar genom att cykla till affären i stället för att ta bilen. Men gör jag det? Sällan. Än så länge.

 

Men jordbruket har en fördel: man är nära både sin produktionsapparat och naturen. Där finns en medvetenhet och känsla att mobilisera. Men det behövs ett faktaunderlag.

 

++++++++++++++++++

 

I samma nummer av Ny Teknik: Svenskt etanolvete är ekologiskt effektivt om man använder den nya tekniken för kvävegödsel och fabriken drivs med bioenergi.