Posts Tagged ‘Framtidsodling’

Global nedräkning, en bok

juli 19, 2013

Författare Harald Schumann och Christiane Greve.

En kritisk genomgång av det globala samhället, utvecklingens drivkrafter, fel och möjligheter. Mycket utrymma ägnas finanssektorn och de egendomliga incitament som gäller. Risktagande belönas stort om det går bra, går det dåligt händer inget alls eller rentav en viss belöning. ”Det var en frisk satsning”.  Ansamling rikedom hos några få, en välståndsminskning hos stora grupper. Det kan inte fortsätta.

Och klimatfrågan. Åtfgärder behövs. Det globala samhället har svårt hantera frågan verkningsfullt. Dock finns en del tendenser som ger hopp. En medvetenhet som sprider sig också bland höga beslutsfattare.

Jordbruket diskuteras närmast som ett klimatproblem. Och visst, när utvecklingen styrs av kortsiktig marginalekonomi kan det bli så. Man frramhåller i stället småskaligt ekologiskt jordbruk. Som stötteperalarev citeras Badgley m fl: ”Organic agriculture and global food supply”, en rapport från 2006. Problemet med den är att man bar ett smalt och orepresntativt urral av försök och bara ser på skördar, inte på produktion..

——

Framtiden är förstås FramtidsOdling. Att fullt ut utnyttja möjligheterna till bra och mljöirktig produktion och hållbarhet hos produktionssystemen.

 

 

 

 

 

Framtidsodling i Kumla

mars 12, 2013

Ett 15-tal kunniga odlare. Kritiska och konstruktiva. En mycket givande eftermiddag. Hur ska vi göra för att kunna få hjälp av denna kraft. Det gäller erfarenheter av odlingsteknik, jordbearbetning mm. Det gäller att få fram dessa erfarenheter, sprida och diskutera.

Det finns ju ERFA-grupper för vissa specifika frågor. Självklart viktigt men det finns mycket mer.

Vi får hjälpas åt att tänka till.

Ett tema för eftermiddagen var Hållbar Intensifiering, den globala diskussionen och vad som kan göras i Sverige. Sedan vär det frågan om veteförsök. I Mellansvenska försök nås ofta 10-11 ton/ha. Inte stor skillnad mot Sydsverige. Men varför blir statistikens medelskördar så låga?  Vidare mullhushållning och beräkningar på odlingssystem.