Posts Tagged ‘kött’

Två visa böcker

mars 15, 2015

 

De är inte nya. De är skrivna av politiker, en som ska bir det och en som är etablerad sen länge.

Marit Paulsen: Lurad av laxen och Isabella Lövin: Tyst hav.

”Lurad av laxen” (Sant och falskt om maten) handlar om hela matproduktions- och livsmedelssystemet, bara till en liten del om fisk. Ett huvudbudskap: det vi ska bry oss om är verkliga effekter på försörjning, miljö och hälsa, inte etiketter och slagord som ”naturlig mat”, ”ekologiskt är hälsosamt och miljövänligt”, ”fett är inte bra”, ”kolhydrater är inte bra”, ”det var bättre förr”, ”E-nummer är farliga” osv.

Vi behöver ett högproducerande och effektivt jordbruk för att försörja världen och det ska grundas på vetenskap och kunskap, inte på dogmatik. Men det är oroande att så mycket av utvecklingen styrs av stora agroindustriella komplex.

Läs boken. Om den inte finns i handeln finns bibliotek.

”Tyst hav”. Om den internationella kapplöpningen om att få upp så mycket fisk som möjligt med allt effektivare teknik och den rovdrift det medfört. En både spännande och tragisk bok. Men den handlar ju om ”allmänningens tragedi”.

Det känns bra att dessa båda författare är aktiva politiker på hög nivå.

Sedan kan man fråga sig om inte marken är en sorts global allmänning trots att den är privat. Det är ingen konkurrens om utnyttjandet direkt nu, men gentemot framtida generationer. Där markvård kostar pengar betyder den minskad konkurrenskraft. Slutsats: se till att den lönar sig direkt, och att det kan visas. Och det är det vi jobbar med.

www.framtidsodling.se

Privat miljöarbete kan göra rätt mycket

september 2, 2008

Eget miljöarbete.

 

Vid en middag i helgen kom jag att sitta bredvid en ung dam, J. Vi kom in på klimatfrågan och vad man kan göra, J var något frustrerad över olika budskap och osäkerheter. Och jag tror inte jag gav henne särskilt tydliga svar. Här är ett försök till lite bättre perspektiv. Och det måste bli på två nivåer: En sammanfattning och ett underlag.

 Det senare finns på www.greengard.se/egetmilj.htm

 

Sammanfattning

 

Privat kan man göra mest med bilen. Att köra bättre, att planera sin körning och sina resor något bättre.  På sikt miljöbil.

Köttkonsumtionen betyder mindre, ca en tredjedel jämfört med bilen. Och det är frågetecken om det är så mycket ens. Nötkreatur använder gräsmarker och det är en miljöfördel som inte räknats in här. Och vad är det som ersätter köttet? Ett mycket schablonmässigt råd – undvik ”billigt importkött” som kan styra utvecklingen fel.

Flyg: inte så stor post totalt men kan betyda mycket i enskilda fall.

Uppvärmning: att minska generositeten med värme och varmvatten betyder en del. På sikt: omställning till förnyelsebar energi och energisnåla hus.

 

Nästan utan uppoffringar alls kan man kan man kapa 5-10% av växthusgasutsläppen genom medveten ”vardagseffektivisering”.

På lite sikt nås 25% genom bättre teknik (t ex miljöbilar).

Förutom detta måste produktions- och transportapparaten effektiviseras. Och kanske vi ska tala om samhällsapparaten, alltifrån samhällsbelysning till vägbyggen.