Posts Tagged ‘mångfald’

Biogas I Tyskland – en utveckling med baksida?

december 19, 2008

Biogasutveckling har i Tyskland ett stort samhälleligt stöd, och utvecklingen har gått mycket bra. Så bra att det förändrat landskapet i vissa regioner. ”Där det förut varit varierande och omväxlande odling är det nu majs överallt.”

Är det en sådan utveckling vi vill ha?

Svenska villkor för biogas är helt annorlunda, men det är viktigt att man inte styr utvecklingen fel med välmenande planer.

Stallgödsel ses som en bra källa till biogas, men dess energiinnehåll är lågt i förhållande till fodergrödorna själva.

Från bomull till mångfald

oktober 14, 2008

Förra inlägget slutade med bomull. Om frågetecken med stor biocidanvändning osv åtminstone på vissa håll. Ekologisk bomull? Sökte lite på nätet. Ekologisk bomull utgör 0,03% av världens produktion (år 2003). Men man talar mycket om den. Men det kanske finns andra sätt att bli miljöriktigare? Kom vidare till en publikation ”Farmscaping to enhance biological control” http://attra.ncat.org/attra-pub/PDF/farmscaping.pdf

Den gäller USA och är inte helt ny (2000). Vid en ytlig genomgång förefaller den dock ge en hel del nyttiga uppslag.

Det finns anledning att dels använda bekämpningsmedel så lite och så målinriktat som möjligt och dels att öka mångfalden.

 

Det finns mycket detaljer i skriften och ämnet är inte lätt. Men rent allmänt kan sägas att mångfald i marken (skörderester, mullhalt) och mångfald i åkerkanter  är en god start.

 

En remsa på en meter längs kanterna på ett 10 hektar stort fält betyder 1-1,5% (beroende på fältets form) av ytan. Om täckningsbidraget är 2000 kr betyder det 20-30 kr/ha. Det kan användas till mycket.

 

Påminner om den lilla sammanfattningen om jordbruk och mångfald www.greengard.se/biodiv.htm

”Vårt intensiva jordbruk hotar biodiversiteten”

oktober 8, 2008

Ja, nog är det väl så. Fälten blir större och större. I viss mån ökar nog också specialiseringen. Det blir mindre utrymme för vår vilda omgivning.

Å andra sidan: det förutsätts att jordbrukaren ska sköta sin ekonomi och styras av ekonomiska signaler. När nu samhället är intresserat av biodiversitet vore väl det minsta man kan begära att man tar fram information så jordbrukaren kan agera efter den. Det finns säkert en del som är positivt ekonomiskt. Och många jordbrukare skulle säkert av rent intresse främja biodiversitet om man visste hur man skulle göra.

Modern teknik kan erbjuda positiva möjligheter: positionering, sensorstyrning, reducerad bearbetning, fånggrödor för att nämna några. Och inte minst att använda olönsamma fältdelar för att främja mångfald i stället för att olönsamt bruka dem.

Det skulle behövas en mer aktiv hållning framför allt vad gäller forskning och information.

Ekonomiska beräkningar på ekosystem och biodiversitet.

oktober 6, 2008

 

EU har initierat en studie om dessa frågor, och en interimrapport kommer att presenteras och vidare arbete diskuteras vid ett möte i Stockholm 24 aug.

 

Det visar hur stort det internationella intresset är för biologisk mångfald. Och det är ju inte så konstigt när det mänskliga samhället trycker på från alla håll.

 

Det är klart att en tyngdpunkt kommer att ligga på ”stora frågor”. Vad kan EU göra? Vad kan länderna göra?

Men jag skulle vilja trycka på en annan fråga: vad kan jordbrukarna göra? Om dom bara får motivation och kunskap kan dom med små insatser göra mycket för jordbrukslandskapet. Kanske med fördel utan bidrag, program och styrning.. Jag vill påminna om några anteckningar från en snabb litteratursökning: www.greengard.se/biodiv.htm

 

Mångfald – från att bekämpa naturen till att jobba med den.

september 7, 2008

Mångfald.

 

Jordbrukaren har sedan länge kämpat emot mångfald. Mot sly, mot ogräs. En sann historia: den moderne jordbrukaren G ville värna om landskap och omgivningar och planterade en rad träd. När han stolt visade detta för den äldre grannen B grymtade denne: Hm. Jag har huggit buskar hela mitt liv.

 

Det är dags att tänka om. Naturen är nu i underläge i många bygder. Fälten blir större och större. Bättre teknik ger färre ”dåliga fläckar” i fälten och en ensidigare miljö. Det ger sämre betingelser för både fåglar, insekter och annat.

 

Man bör egentligen i dag vara mer stolt över kanter med ”buskar” och med diverse oregelbundenheter än över ett ”rent och fint” och helkontrollerat landskap.

 

Det är svårt att sätta pris på mångfald. Men det finns säkert plusposter av olika slag. Pollinering är en sådan som är viktig i en del grödor. I veckans tidningen Land berättas om ”vildsvinsåkrar” som avsevärt minskat vildsvinsskador. Och en sak är tämligen säker: ett artfattigt landskap är sårbart på olika sätt.

 

Ny teknik kan öppna möjligheter. Med små justeringar kan man underlätta för det vilda, alltifrån ”viltåkrar” på svårbrukade platser till obesådda små lärkrutor på stora fält. Kanske GPS-styrning rentav kan användas till att dela upp stora fält i mindre moduler utan olägenheter.

 

Jordbruksverket har en skrift om fåglar i odlingslandskapet.

En kort genomgång av några undersökningar jag stött på vid en litteratursökning finns på

www.greengard.se/biodiv.htm .