Posts Tagged ‘marknadsmisslyckande’

Dagens Land speglar en del av miljö – produktions – ekonomi problematiken.

oktober 31, 2008

”USA fick rätt om EUs hormonförbud”.

WTO godtar inte aspekter på miljö och hälsa som inte är solklart dokumenterade. Någon försiktighetsprincip eller hänsynsprincip – glöm det. Stenhård priskonkurrens är spelregeln.

 

”Tre sätt att effektivisera mjölkproduktionen.”

Nummer 2 är: koncentration till bygder.

Är det något som skulle befrämjas ur allmän miljösynpunkt är det tvärtom en spridning av produktionen så att stallgödseln kan utnyttjas bättre och höga fosforvärden byggas ner.

De övriga två sätten är större besättningar och utvecklad utfodring. I det sammanhanget fälles goda ord om majs. Nu beror mycket på hur den kommer in i odlingen, men inte underlättar den att nå eutrofieringsmål, tvärtom.

 

”Den rättvisa mjölken”. En förening arbetar för garanterat lokal mjölk med ett högre pris.

”Det borde gå att få upp (kött)priset till uppfödarna igen”.

Det är mycket förståeliga nödrop. Men problemet är att vårt marknadssystem (frihandel) inte fungerar så (endast för nischer är det möjligt).

Citat ur en ny bok: Claes Berg: Global ekonomi. (2008), avsnittet om företag under fullständig konkurrens:

”..konkurrensen på marknaden pressar priset på mycket lång sikt så mycket att vinsten är eliminerad. …

Även om vinsten är eliminerad betalas alla rörliga och fasta kostnader. De anställda får sina löner…   Företaget behöver inte läggas ner. Men företaget … måste förstås införa nya produktionsmetoder i samma takt som konkurrenterna för att klara sig i längden.”

 

Det är få branscher som blir utsatta för det här så som jordbruket. Många faktorer samverkar och det för för långt att utveckla detta här (mer på www.greengard.se) . Låt mig bara nämna att på en global marknad, som ju gäller för viktiga jordbruksprodukter, är konkurrenten inte grannbonden utan kanske veteodlaren på Pampas. Att undvika miljökostnader blir en del av utvecklingsstrategin, i princip. Och alla miljökostnader belastar.

(En brasklapp: frihandeln behöver inte avskaffas, vad skulle vi ha i stället, men åtminstone en del av de problem den medför kan åtgärdas lokalt.  Men WTOs fundamentalism är oroande).

 

Och till slut: ”Östersjöavtal krossar det svenska jordbruket”. En del av detta berörde jag för ett par dagar sedan i denna blogg .

 

Ett spöke från det förgångna.

oktober 28, 2008

 

 

Det är en formulering från gårdagens inlägg och det gällde fosfor från toaletter, men jag tyckte det kunde vara en slående rubrik. Men där behövs kanske ett frågetecken också.

 

I markerna finns också in någon mån spöken från det förgångna: starkt fosforuppgödslade marker.

Även i den frågan är Sverige gynnat jämfört med andra länder. Trots all diskussion i Sverige är vår situation närmast ett avlägset mål för andra områden.

 

Dock finns stora arealer med onödigt höga fosforhalter. Med dagens prisförhållanden blir det nog lättare att få till stånd en minskning av gödslingen här så att halterna byggs ner. Men det tar tid.

Om man inte har speciellt fosforkrävande grödor behöver man inte ha P-AL värden över 6. Högre värden är en resurs att utnyttja, att tära på. Det blir en verklig Win-Win situation både för ekonomi och miljö.

 

Problemet är djurhållande gårdar som fyllt upp sin spridningsareal. Samarbeta med grannar – det är lätt att säga men kan vara svårt i praktiken.

En specialversion av Odlingsperspektiv kan hjälpa till med planeringen.

 

Men egentligen har vi en form av marknadsmisslyckande. När den enskilde optimerar sin drift blir det för ansträngt långsiktigt och konkurrensen hindrar motåtgärder.

 

När nu samhällets spelregler inte klarar långsiktig miljöfunktion borde man justera. I väntan på global handling kunde man nationellt införa hårdare regler och kompensera ekonomiskt.