Posts Tagged ‘olika länder’

Hållbar intensifiering eller ekologisk extensifiering?.

maj 21, 2017

Tidskriften Science hade Ecosystem Earth som specialsektion den 21 april. Det framkom inget nytt, men man kan sammanfatta:
Utmaningarna är stora. Biodiversiteten är starkt hotad. Vi lever mitt i den värsta ”utrotningsperioden” man känner till. Och trycket bara ökar.
Det behövs mer livsmedel, 70% ökning till 2050. Markresursen är knapp. Vattnet är knappt.

Hållbar intensifiering är nödvändig, men det räcker inte. Minskat svinn och mindre animalier behövs i tillägg, men det räcker inte heller.

Vi måste våga föra upp befolkningsfrågan. Man varnar för tron att den är på väg att lösa sig själv. Trots att utvecklingen på många håll har bromsats har vi totalt sett en ohållbar ökning. Utbildning, särskilt för kvinnor, tillgång till medicinsk rådgivning, preventivmedel etc är oerhört viktigt.

Man tog också upp frågor som ”conservation” (kräver mark), psykologi och miljö (hur motivera människor).

Tyvärr behandlades inte den övergripande frågan om att kortsiktig konkurrens styr jordbruket, vilket gör långsiktighet och varsamhet till en svår fråga.

Så – låt oss fortsätta med att arbeta för hållbar intensifiering:
Anpassning åtgärder.
Växtföljd, odlingssystem och jordbearbetning.
Grön mark för mull och miljö.
Energibesparing. Arbeta för effektiva kretslopp (en liten början finns).

Hållbar intensifiering eller hållbar extensifiering?

Världen behöver mer produktion och bättre miljö och hållbarhet. Det är Hållbar intensifiering. Ekologiskt jordbruk är en hållbar extensifiering, det ger bara ungefär halv produktion för viktiga grödor (Jordbruksstatistiken) i svensk odling och med svenska regler. Har världen råd med det?

Svaret är förstås nej, om vi ser det i stort. När det svenska samhället driver på ”ekologisk omställning” enligt KRAVs regler går det faktiskt tvärs emot global hållbarhet. Det är en diskussion som borde vidgas.

Men ändå skulle världen behöva en bättre ekologisk funktion i jordbruket. Mer fokus på långsiktighet och hållbarhet i vid mening. Men där lägger samhället kravet på kortsiktig konkurrenskraft vilket motverkar den utveckling som behövs.

Det skulle vara viktigare att stötta Hållbar Intensifiering än ”Ekologisk extensifiering”.

Sveriges jordbruk miljömässigt effektivare än de flesta.

september 10, 2008

 

Jag har här tididigare (och jag kommer att fortsätta) skrivit att jordbruket kan bli bättre miljömässigt och att det är viktigt att jobba med det..

Men det ska framhållas att svenskt jordbruk nog är bäst i det avseendet internationellt. Det beror på tidiga miljöprogram, förnuftiga regler för stallgödsel, kväveskatt mm. Jag tror också det varit av betydelse att alla aktörer har dragit åt samma håll.

Det har inte skett utan kostnader för svenskt jordbruk. Kväveskatten är högst reell, andra begränsningar kan också översättas till pengar.  Svenskt jordbruk har tappat i konkurrenskraft.

 

Kan man då som jag gör tala om mer miljöåtgärder? Om Framtidsfokus? Ja, absolut, om de inte ger kostnader. Och det är det steg jag talar om.

Sedan är det viktigt att näring, politiker och vetenskapen tar itu med problemet hur man ska kombinera miljöarbete som ger kostnader med fri konkurrens.

Man kan kanske arbeta med avgifter som betalas tillbaka, till producenten och inte till någon allmän utveckling som sker i dag. För det hjälper inte konkurrenskraften.

Siffror och kommentarer om gödsling i olika länder finns på www.greengard.se/landjämförelse.htm