Posts Tagged ‘Rådgivning’

FramtidsOdling – ett nytt rådgivningskoncept

november 27, 2012

Nu kanske tiden är mogen. Vi är tre pensionerade  (nästan) rådgivare/specialister/generalister som går ut gemensamt under paraplybegreppet FramtidsOdling. Av de nämnda epiteten kanske generalister är mest relevant.  Eller kanske specialistgeneralister.

Vårt mål är ett ännu bättre framtida jordbruk. Högre skördar, bättre markvård, mer långsiktighet, bättre i fråga om miljö och mångfald.

Det är inte lätt, svenskt jordbruk är bra redan. Och det finns mycket bra rådgivning. Vi ska inte ersätta den, men kan komplettera i vissa fall.  Gärna i samarbete.

Det finns mycket utvecklingskraft hos jordbrukare. Vi är en lättillgänglig resurs som kan fungera som bollplank.

Det här känns mycket spännande. En stor utmaning att ligga på fronten.

Vi jobbar med telefon – mail – internet.  Flexibelt, resurseffektivt, ekonomiskt.  (Men vi är öppna för specialuppdrag).

Den här bloggen började med Framtidsfokus.  Det känns bra att det blev FramtidsOdling.

Optimeringsverktyg

januari 12, 2012

Vi tänker på rådgivningens funktion. Jag tycker man kan se tre nivåer:

1. Optimera den aktuella odlingen. Utsäde, gödsling, bekämpning.  Hjälpa odlaren till bästa ekonomi främst detta år.

2. Avhjälpa fel. Gäller särskilt miljörådgivning. Kolla kvävebalans och diskutera förbättringar, etc.

3. Optimera driften på lite sikt. Växtföljd, mullhushållning, olika driftsalternativ.

Vad gäller punkten 3 har jag gjort ett försök. Via min hemsida når man en fil om Optimeringsverktyg. Där kan man komma vidare till

”Odlingsperspektiv”, som arbetar med växtföljder, mullhushållning, klimat, olika miljöaspekter och förstås ekonomi.

Långsiktig fosforgödsling.  Hur mycket kan man spara på fosfor? Hur kan man hantera höga fosfortillstånd.

Avställning mark. Faktum är att delar av fält med låga skördar eller som är besvärliga att bruka kan vara en påtaglig belastning. Det vore bättre att inte bruka dem, åtminstone på vanligt sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Men det avgörs förstås av priser, kostnader och skördenivåer. Ett kalkylark ger perspektiv.