Posts Tagged ‘Varför blogg Göte B?’

Göte Bertilsson – om jordbruk och miljöfrågor

augusti 8, 2008

Varför starta det här som en väl etablerad om än aktiv pensionär?

Mitt arbets- och intresseområde är naturvetenskap, jordbruk och miljö. Och i någon mån därmed sammanhängande ekonomi. Mycket är på gång, många utmaningar finns men också lösningar man kan se.

Som pensionär har man nackdelar: inget team att diskutera med, inget samband med etablerad forskning vilket gör att man väger lätt i många sammanhang. Men det finns fördelar: framför allt har man full frihet, inga revirgränser att ta hänsyn till, ingen position att försvara, ingen framtida karriär att riskera. Man kan bli generalist, brygga över revir och intresseområden. Jag tror faktiskt det är viktigt att det finns sådana i dagens värld. Och då kan det vara bra att göra sig hörd.

Sedan är faktiskt dagens utveckling oerhört spännande. Få deckare kan konkurrera med verkligheten.

Jag har en hemsida www.greengard.se . Kompletterande material kan hittas där.