Posts Tagged ‘växtskydd’

En kontaminerad värld

oktober 29, 2012

Det låter bedrövligt och är det kanske också.

En artikel i Science (28 Sept) varnar för långsiktiga effekter av många av de ämnen vi använder i vår värld. Särskilt de som har hormonliknande effekter.  Akut giftighet må vara låg och effekten i högdosförsök ger lugnande besked. Men många av de här ämnena har andra effekter på utveckling och arvsmassa  vid låga långvariga doser, som vi svårt kan värja oss för.

Det finns alla skäl att ha en restriktiv användning av kemiska medel med okända verkningar. Det gäller inte bara jordbruket utan inte minst vårt konsumtionssamhälle.

Det kan också behövas reningsprocesser i vårt samhälle, t ex kontrollerad bränning av avfallsprodukter så dessa ämnen elimineras.

Frågan är bara hur en sådan försiktighetsprincip kan utvecklas i vårt globala konkurrenssamhälle.

“Europeiska pesticidregler befordrar resistensutveckling, forskare varnar”

februari 17, 2009

Detta är igen en rubrik i Science (23 Jan 2009 sid 450). Bakgrunden är att EU skärper kraven och en del medel kommer att försvinna ur marknaden. Framför allt grönsaksodlingen kan få problem, men även spannmålsodlingen sett över Europa (svampbekämpning). När antalet medel minskar blir det mindre variationsmöjligheter och mer resistensuppbyggnad.

 

Det är klart (för min del) att kemisk bekämpning, liksom kväve, ska hållas i strama tyglar.

 

 

Några spontana tankar:

Vi hade ett skede 1950-70 talen och kanske längre, där man inte såg tillräckligt långt på sidokonsekvenser. De flesta medel som användes då är nog nu förbjudna.

Efter 2000 är inte bara politiken utan också inställningen hos jordbruksnäringen mycket mera restriktiv. Medlen är noggrannt utvärderade och används målinriktat. Men de är dock ett normalt produktionshöjande medel och de rekommenderas så fort det ekonomiska nettoresutatet är på plus.

Kan vi tänka oss ett nytt skede: Bekämpning av ogräs och växtsjukdomar göres ännu mer behovsinriktat. Rutinmässig användning ska inte förekomma. Därmed bör också resistensuppbyggnaden minska.

 

En större restriktivitet minskar konkurrenskraften och detta måste lösas.

 

Min uppväxt var på en gård i Halland. Fram till mitten av 1950-talet hade vi foderbetor och potatis på resp ett halvt skifte , ca 2 ha. Detta höll oss sysselsatta med ogräsrensning större delen av sommaren frånsett lite omväxling med höbärgning medan vi vilade oss. Men vi tröttnade i alla fall – fodermärgkål och ensilagemajs fick ersätta betorna (mitten på 1950-talet) och potatis blev bara till husbehov.

Det är klart att vi (Europa) kan köpa morötter och lök utifrån. Eller kan vi odla med våra regler och ta mer betalt hur det nu ska gå till. Det vore marginellt för hushållens del, men det hjälper inte i systemet.

 

I försöken med ekologiska grönsaker används mycket handrensning. Å andra sidan finns teknikutveckling som kan förbättra läget. För folk till handrensning i stor skala – ännu är tiden inte mogen för det.