Posts Tagged ‘vetenskap’

Framsteg i Science – motståndskraft mot torka.

februari 16, 2009

Sorghum är ett viktigt sädesslag i världens torrare områden. Man har nu kartlagt dess gener och funnit intressanta mönster som man tror kan användas i vidare arbete för torktåliga grödor. Citat från en risgenetiker (Takuji Sasaki, Japan):” Med tanke på den globala uppvärmningen kan den förståelse sorghumgenomet ger oss om hur spannmålsgrödor kan anpassas till högre temperaturer och ljusintensitet och mindre vattentillgång ha ett stort inflytande på jordbrukets utveckling.” (Science Magazine, 30 Jan 2009, sid 573).

Ja, vi behöver all hjälp vi kan få att driva utvecklingen i denna riktning..

Annonser

Vetenskap och utveckling – vägen fram

augusti 20, 2008

 

Plock ur tidskriften Science juli-aug 2008.

 

4 juli.   USA höjer ambitionen?

Ett s k Policy Forum, undertecknat av ledande forskare/administratörer i USA:

Citat, översatt (s 44): ”USA står inför större utmaningar än någonsin förr, både miljömässiga och ekonomiska, under de närmaste decennierna. Främst bland dem är klimatförändring, förändrat vädermönster, vattentillgång och –kvalitet, minskad biodiversitet.”

Det hela utmynnar i en stark rekommendation att en ”Earth Systems Science Agency” ska etableras.

 

18 juli.  Ris behöver en ny grön revolution.

”Med skenande priser på ris och annan spannmål och lager som håller på att tömmas kan det behövas en andra grön revolution för att undvika livsmedelsbrist” (sid 330). Vad man mest diskuterar är ris som tål att det blir dränkt när det regnar för mycket.

 

1 aug   Klimatflipp?

Borrkärnor från Grönlands inlandsis tyder på att klimatförändringar kan gå fort, 1-3 år. Det är som om något ”flippar över”.

 

8 aug   Gen-möjligheter.

”Blue revolution brings risks and rewards”. Det rör sig om förädling för torkresistens. Man vet hur olika gener styr. En är bra för bra skörd trots korta torkperioder en annan för överlevnad vid långa. Helt olika strategier. Vilken vill vi ha var?

Det intressanta är att det på fullt allvar är möjligt att ställa den frågan.